AnDoc Consulting

Om

AnDoc - Consulting

Kontakt

AnDoc Consulting

kontakt
Erik Persson
telefon
070 - 632 82 83
e-post
info@andoc.se
webb
www.andoc.se
adress
Norrgatan 13L
586 62 Linköping

Tjänster

Kan

Utför

Inom

Åt

Har

Produkter

Våra webbprodukter ...

Våra webbprodukter är en serie webbplatser, avsedda för anläggningsförvaltning, drift- & underhåll:

Det ger en enkel och överskådlig översikt. Med dessa får du en framtidssäker och trygg kontroll över din anläggning med en överlägsen lättfattlighet och tydlighet. Webbplatserna är skyddad med användarnamn och lösenord.

Utformning

Webbplatsernas utformning bygger på en redan från början väl definierad och väl genomtänkt struktur som passar för alla tänkbara förvaltningar och anläggningstyper.

Produkterna är anpassade efter olika önskemål och behov samt kundens organisation. Varje produkt kan dessutom förses med ett antal tilläggsfunktioner för olika behov.

Webbaserade

Känner du igen det här?

Du måste veta snabbt hur din anläggning fungerar - det är brottom!

I bästa fall hittar du en driftpärm med några ritningar och instoppade broschyrer. Har du tur finns det ett driftkort att läsa - men det stämmer ju inte, anläggningen är ju ombyggd. I arkivet hittar du en annan pärm för samma anläggning som är olika. Vilken stämmer? Vad ska jag tro?

Vi har lösningen!

Genom att samla all information på en webbplats finns det bara en utgåva. Det är bara ett ställe som man behöver ändra vid uppdateringar.

Den är åtkomlig över hela världen så att alla som behöver kan komma åt den, t.ex. service, konsulter, jourpersonal etc. Du kan lösa problem själv med telefonsupport.

För att inte obehöriga ska komma åt informationen, är allt väl skyddat med användarnamn och lösenord.

Webbplatserna är väl anpassade för att passa olika enheter som dator, surplatta, smartphone samt utskrifter.

Ska men sedan ut i anläggningen kan man göra de utskrifter som man för tillfället behöver och göra sina anteckningar på, man ska bara komma ihåg att originalet ligger på webben och kan ändras.

Utskrifterna är anppasade för olika format och kan plastas in och sättas upp på väg eller sparas ned som pdf.

Genomförande

I offertskedet fastslås förutsättningar, omfattning, avgränsningar och organisation som ska gälla för projektet. Från start, under byggtiden och in i driftfasen.

Vi startar med att skapa webbplatsen för objektet, den döps efter regeln "https://www.fastighetsbeteckning-kommun.se" om den ligger i Sverige, ".no" för Norge, ".de" för Tyskland, ".ca" för Canada osv. Vi skapar också en webbaserad filserver för inkommande och utgående underlagsmaterial. Beställaren får samtidigt inloggningsuppgifter och kan följa projektet.

Vi bygger webbplatsen av det material som var tillgängligt vid projektstart och lägger in det enligt vår struktur. Vi börjar med att lägga upp "typsidor" som godkänns av kund innan vi använder dem som mall för kommande sidor.

När alla sidorna är klara granskar vi och kunden dessa så att de stämmer med verkligheten, status och frågeställningar framgår på varje sida samt i nyhetsflöde. Om det visar sig allt material inte längre stämmer rapporteras detta och en plan för rättelse och uppdatering upprättas.

Förvaltning

Webbplatsen ägs och drivs av oss i form av ett fördelaktigt abonemnag och avtal vilket ger en trygg och säker lösning för kunden. Webbplatsen och abonemanget ska följa fastigheten och på så sätt kan vi hålla all dokumentation giltig.

I vårt åtagande ingår ett antal bastjänster som säkerhetskopiering, driftövervakning, rättelser och ett antal fasta besök där vi stämmer av eventuella ändringar, man lämnad alltså inte dokumentationen vind för våg.

Uppdatering och ändningar

Alla anläggningar förändras över tiden och det är viktigt att all dokumentation stämmer med verkligheten. Vi står till tjänst med sådana uppdateringar.

Intranet

AnDoc Intranet är en webbplats, ett intranät, ett verksamhetssystem som är helt anpassad för kunder som vill ha en egen struktur och syfte.

Demo

Förvaltningsportal

AnDoc Utilities utgör startwebbplats, ett specialanpassat intranät, för underwebbplatserna för driftinstruktion, anläggningsdokumentation och underhållssystem för en anläggning. Den är en enkel och överskådlig översikt. Den innehåller en allmän information, kontaktuppgifter, status och nyheter som gäller för en anläggning.

Demo

Driftinstruktion

AnDoc Drift är en underwebbplats för driftinstruktioner med driftkort, orienteringsplaner och information om hur anläggningen fungerar och skall köras. Den innehåller det du behöver veta för den daglig driften av din annläggning.

Anläggningsdokumentation

AnDoc Anläggning är en underwebbplats för anläggningsdokumentation. Ritningar, instruktioner, produktblad, protokoll anläggningsregister etc. är samlade här. Dessa dokument är vanligen tänkta som lite mer fördjupning i anläggningen och förmodas vända sig till personal med specialkunskaper, ett antal tilläggsmoduler finns för olika ändamål.

Underhållssystem

AnDoc Underhåll är en underwebbplats, ett underhållsystem för en anläggning. Här finns rutiner för tillsyn, skötsel och underhåll, arbetsbeskrivningar, ett antal tilläggsmoduler finns för olika ändamål. Webbplatsen finns som tillägg i versionerna Bas, Plus & Pro.

Välkommen till oss ...

Bild - Ritningar

AnDoc Consulting är ett konsultföretag med inriktning på energi-, och anläggningsteknik med IT-lösningar för förvaltning och drift av byggnader och anläggningar av olika slag. Vi överbryggar en mångfald av kompetensområden och förmågor på ett ödmjukt sätt, söker alltid att förstå hur saker och ting verkligen hänger ihop i varje enskilt fall och omsätter detta i en trygg och innovativ lösning för kunden.