Om oss

AnDoc - Consulting

AnDoc

Affärdside

Kontakt

AnDoc Consulting

Kontakt Erik Persson
Telefon +46 (0) 70 - 632 82 83
e-post erik.persson (at) andoc.se
Webbplats www.andoc.se
Adress AnDoc Consulting
Alphyddevägen 47
131 35 Nacka
Sweden

Tjänster

Våra tjänster kännetecknas av att ...

Vi kan

Vi gör

Inom

Åt vem

Vi har

Produkter

Våra webbprodukter ...

... är en serie webbplatser, avsedda för anläggningsförvaltning, drift- & underhåll:

Varje produkt ...

... finns i 3 olika varianter:

* Varumärke för produkter utanför Sverige.

 ... vilka är anpassade efter olika önskemål och behov samt kundens organisation. Varje produkt kan dessutom förses med ett antal tilläggsfunktioner för olika behov.

Utformning

Webbplatsernas utformning bygger på en redan från början väl definierad och väl genomtänkt struktur som passar för alla tänkbara förvaltningar, anläggningstyper, maskiner, produkter, flygplan, fordon etc.

Webbaserade

Känner du igen det här?

Du måste veta snabbt hur din anläggning fungerar - det är brottom!

I bästa fall hittar du en driftpärm med några ritningar och instoppade broschyrer. Har du tur finns det ett driftkort att läsa - men det stämmer ju inte, anläggningen är ju ombyggd. I arkivet hittar du en annan pärm för samma anläggning som är olika. Vilken stämmer? Vad ska jag tro?

Vi har lösningen!

Genom att samla all information på en webbplats finns det bara en utgåva. Det är bara ett ställe som man behöver ändra vid uppdateringar.

Den ligger i tryggt förvar på ett webbhotell som ombesörjer back up och säkerhet.

Den är åtkomlig över hela världen så att alla som behöver kan komma åt den, t.ex. service, konsulter, jourpersonal etc. Du kan lösa problem själv med telefonsupport.

För att inte obehöriga ska komma åt informationen, är allt väl skyddat med användarnamn och lösenord.

Ska men sedan ut i anläggningen kan man göra de utskrifter som man för tillfället behöver och göra sina anteckningar på, man ska bara komma ihåg att originalet ligger på webben och kan ändras - kanske av dig själv.

Fabrikatoberoende

Känner du igen det här?

Du har kanske ritningar, information etc. i ett gammalt underhållsystem i din dator som kanske kräver ett mycket speciellt program. Den som har gjort programmet finns inte mer och du vill byta system. I bland går det att lösa men inte alltid. Kanske det visade sig att du vill ha någon funktion men det går inte - det blir för svårt eller dyrt.

Vi har lösningen!

Våra system bygger på webbplatser som är uppbyggd i fabrikatoberoende neutrala programspråk med öppen källkod och som är standardiserade vilket är mycket vanligt i webbvärlden. Dessa kunskaper går att läsa sig till och lära eller du kan anlita någon som är allmänt webbkunnig eller vilken webbyrå som helst - även efter den dagen vi inte finns längre (Livet är ju begränsat vilket vi tar hänsyn till). Detta innebär helt andra möjligheter att på ett tryggt sätt förvara sin information även i framtiden.

Förvaltning

Vi brukar rekommendera att hyr in sig på ett webbhotell om det inte finns erforderliga resurser i organisationen. Vi hjälper gärna till att ordna detta. 

Det går även att teckna förmånliga serviceavtal i olika nivåer för förvaltning, uppdatering och drift.

Uppdatering och ändningar

Alla anläggningar förändras över tiden och det är viktigt att all dokumentation stämmer med verkligheten.

Detta kan ske på flera sätt:

AnDoc Site

AnDoc Site är en officiell webbplats som alla kan nå, vilken beskriver kundens verksamhet. Den är tänkt för den som inte har någon befintlig webbplats. Vi utformar den efter kundens önskemål och behov. I sitt enklaste fall är det bara en enkel framsida med en kortfattad  beskrivning av kundens verksamhet och några kontaktuppgifter. Vi gör en anpassning till kundens logo och grafiska profil men om det inte finns så har vi ett standardalternativ. Den utgör startsida från vilken det finns en länk AnDoc Utilities, AnDoc Start eller AnDoc Intranet.

AnDoc Start

AnDoc Start är en startsida för de anläggningar som en kund förvaltar. Sidan är skyddad med användarnamn och lösenord. Den är en enkel och överskådlig översikt. Den innehåller kartor och länkar till resp. anläggnings webbplats och ger på så sätt en överskådlig blick över aktuella anläggningar.

AnDoc Intranet

AnDoc Intranet är en webbplats, ett intranät, ett verksamhetssystem som är helt anpassad för kunder som vill ha en egen struktur och syfte. Sidan är skyddad med användarnamn och lösenord.

AnDoc Utilities

AnDoc Utilities är en förvaltningsportal som utgör och startsida för övriga AnDoc - webbplatser för en anläggning. Sidan är skyddad med användarnamn och lösenord. Den är en enkel och överskådlig översikt. Den innehåller en allmän information, kontaktuppgifter, status och nyheter som gäller för en anläggning.

AnDoc Drift

AnDoc Drift är en driftinstruktion med driftkort, orienteringsplaner och information om hur anläggningen fungerar och skall köras. Den innehåller det du behöver veta för den daglig driften av din annläggning.

AnDoc Anläggning

AnDoc Anläggning är en webbplats för anläggningsdokumentation. Ritningar, instruktioner, produktblad, protokoll anläggningsregister etc. är samlade här. Dessa dokument är vanligen tänkta som lite mer fördjupning i anläggningen och förmodas vända sig till personal med specialkunskaper, ett antal tilläggsmoduler finns för olika ändamål.

AnDoc Underhåll

AnDoc Underhåll är ett underhållsystem för en anläggning. Här finns rutiner för tillsyn, skötsel och underhåll, arbetsbeskrivningar, formulär för inmatning av statistik och erfarenheter, ett antal tilläggsmoduler finns för olika ändamål.

AnDoc Control

AnDoc Control är ett övervakningssystem för en anläggning, ett SCADA-system. För manövrering, kontroll, övervakng mm. mera text erfarenheter, ett antal tilläggsmoduler finns för olika ändamål.

Login

Logga in

Demo

Support

Intranet

Utloggad

Utloggad

Utloggad

Logga in igen

AnDoc Consulting

Välkommen till AnDoc Consulting

start

AnDoc Consulting är ett konsultföretag med inriktning på energi-, och anläggningsteknik med IT-lösningar för förvaltning och drift av byggnader och anläggningar av olika slag. Vi överbryggar en mångfald av kompetensområden och förmågor på ett ödmjukt sätt, söker alltid att förstå hur saker och ting verkligen hänger ihop i varje enskilt fall och omsätter detta i en trygg och innovativ lösning för kunden.